AKSJON KODE 2

Fem av kompaniets dansere aksjonerer under Sükran Morals utstilling på KODE 2 og skaper en ny kunstnerisk dimensjon for kunstelskere.

En spesiell kunstner
Sükran Moral er en tyrkisk kunstner som er best kjent for sin performancekunst. Et tema som går igjen i Morals kunst er undertrykkelse av kvinner, samt andre marginaliserte grupper i samfunnet, som psykiske syke, prostituerte, flyktninger og transseksuelle. Hun er opptatt av å provosere, og bruker sin egen kropp til å få frem budskap.

Sükran Moral er en av samtidskunstens mest kraftfulle og politiske stemmer akkurat nå. Denne høsten åpner kunstmuseet KODE hennes største separatutstilling så langt i karrieren, Sükran Moral – My Pain My Rebellion.

Et møte mellom to kunstformer
Det er kombinasjonen av Sükran Morals utstilling og dansere fra Carte Blanche som tilsammen danner en ny innfallsvinkel. Publikum opplever ikke på dansernes tilstedeværelse som en forestilling, men som en aksjon. De påvirker utstillingen på sin måte. Slik får publikum frihet til å velge varighet på aksjonen, og de har valgfritt synspunkt, ettersom aksjonen kan observeres og oppleves fra ulike vinkler. Det er med andre ord en seerstyrt aksjon.

I den visuelle kunstverden ser du plastikk. Det er bilder av dansere, av kropper. Med danserne faktisk tilstede, kan det åpnes for en ny fortolkning av kroppen, hvordan den visuelle kunsten leses, og hvordan dansen og bevegelsene leses i denne konteksten. Danserne blir gitt et eget landskap som bare de vet om, et parallellandskap, og dette er med på å danne grunnlag for publikums fortolkning. På denne måten beveger publikum seg mellom disse landskapene, og det gir rom for et tredje inntrykk og deres eget fortolkningslandskap.

Konsept Hooman Sharifi

Dansere:
Marianne Kjærsund, Irene Vesterhus Theisen, Magnus Eide Myhr

Varighet
3 timer / i åpningstiden hos KODE 2 torsdag – lørdag

Et samarbeidsprosjekt med Kode 2

Print