SHADOWS REMAIN SILENT

Hvordan oppstår og kollapser kollektivet? Hva er funksjonen av gruppens manglende felles retning eller de sterke individuelle viljene som trekker i ulike retninger? Hva er gruppens overlevelses- og samlivsmetode?

Koreograf Hooman Sharifi tematiserer samfunnsdynamikken og individets plass i kollektivets driv i sitt stykke Shadows remain silent. Han er stadig opptatt av konstruksjoner og politikk i samfunnet og hvordan mennesker relaterer seg til hverandre. Gruppens kontekst er her og nå, sammen med publikum. Gruppemedlemmene prøver å skape et felles språk som skal leses og tolkes av publikum. Det er i denne prosessen et felles rom kan oppstå, ettersom vi alle er til stede i nuet. Å leve i et samfunn er et konstant forsøk på å skape noe felles. Dansematerialet i Shadows remain silent har i like stor grad blitt til ved mange samtaler med danserne som på dansegulvet. Sharifi har arbeidet mye alene med hver enkelt danser. Danserne har dermed blitt tvunget til observasjon av gruppens individer, tematikken er skapt ut fra gruppens samhandling og forståelse av hverandre.

Forestillingen høstet superlativer med sterke både positive og negative konnotasjoner: fra «myk følsomhet og voldsom energi», «et tidsskille i norsk scenekunst» og «en indre klangfornemmelse» til «et overgrep mot publikum», «en serie ubehagelige stillheter» og «Carte Blanche serverer samtidsdans uten dans».

Den norsk-iranske koreografen Hooman Sharifis verk er fysiske og kraftfulle og beveger seg mellom teater, dans og visuell kunst. Sharifi har bakgrunn fra street dance og hip hop, og hans arbeider utforsker følelser og strukturer som skjuler seg bak hierarki, vold, makt og overgrep.

Koreografi og kostymer Hooman Sharifi

Lysdesign og scenografi Jens Sethzman

Komponist 
Markus Eriksen Hernes

Musikk Mercedes Sosa;  Balderrama

Dansere Jennifer Dubreuil Houthemann, Núria Navarra Vilasaló, Christine Kjellberg, Sara Enrich Bertran, Irene Vesterhus Theisen, Christopher Flinder Petersen, Timothy Bartlett, Mathias Stoltenberg, Hugo Marmelada og Ole Martin Meland.

Varighet 
45 minutter

Urpremiere 16. januar 2014 hos Opera de Dijon, Frankrike

Norwegian premiere 
at The Norwegian Opera & Ballet, Oslo 20 January 2014

Co-produced 
by and completed i Opera de Dijon January 2014