While-they-are-floating-2_LO_WEBforside_1920x1100plx

Mange vil bli teatersjef

Norges nasjonale kompani for samtidsdans har mottatt 68 søknader fra 69 søkere til teatersjefstillingen.

Hooman Sharifis fireårige åremålsperiode utløper sommeren 2018. Sharifi meddelte styret sin beslutning om å ikke søke ny åremålsperiode tidligere i vår.

Det er gledelig at så mange kvalifiserte søkere fra hele verden ønsker å bli hans etterfølger. Det styrker vår tro på at kompaniet har en sterk internasjonal profil.

24 kvinner og 45 menn fra 23 land har søkt, 15 hvorav har tilholdssted i Norge. Et par har søkt sammen. Fem søkere er unntatt offentlighet. Søkerliste vedlagt.

Kontaktinformasjon:
Nestleder i styret og leder for ansettelseskomitéen Ole Hope ole@stamsneset.com | telefon +47 479 80 100, eller styreleder Hallvard Bakke hall.bakke@gmail.com | telefon +47 404 71 500.