Anne Lise Rønne/Carte Blanche. Foto Helge Hansen

Stilling ledig

Carte Blanche AS søker

MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Selskapet er lokalisert med egen scene i Studio Bergen, og turnerer i inn- og utland. Selskapet har 30 ansatte og et samlet omsetning på om lag 40 millioner kroner.

Carte Blanche har en liten, fleksibel og internasjonal administrasjon og søker nå en en positiv, serviceinnstilt og dynamisk markeds- og informasjonssjef i 100 % stilling. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole
Relevant erfaring fra lignende arbeid i publikumsrelatert bransje
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk, gjerne også tysk/fransk
Gode datakunnskaper innen Office og webpublisering, samt kjennskap til ulike elektroniske formidlingsverktøy, og digitale medier, gjerne også kunnskap om billedbehandling/desktop publishing
Gode nettverk innen nasjonale media
Utpreget estetisk sans
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Gode samarbeidsevner

 

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for strategisk planlegging og gjennomføring av informasjon og markedskommunikasjon, samt langsiktig profilering av merkevaren Carte Blanche
Utarbeidelse og oppfølging av presse-, informasjons- og profileringsmateriell
Kontakt med presse og annen media, leverandører og publikum
Budsjettansvar for egen avdeling
Personalansvar i egen avdeling og for arrangementsvakter
Analysere, evaluere og føre statistikk over markedsaktiviteter og –resultat
Overordnet ansvar for markedsføring og salg av forestillinger og andre arrangement i Bergen, og på turné nasjonalt og internasjonalt
Oppfølging og oppdatering av nettsider og annen elektronisk kommunikasjon
Andre administrative arbeidsoppgaver ved behov

Vi tilbyr:

Utfordrende og variert arbeid i et internasjonalt miljø
Lønns- og arbeidsvilkår, samt ferie i hht. tariffavtaler i teatersektoren

Stillingen innebærer fleksibilitet i forhold til arbeidstid samt noe reisevirksomhet.
Søknad med CV sendes elektronisk til tone.tjemsland@ncb.no. Søknadsfrist  18. september 2017.

For nærmere informasjon kontakt direktør Tone Tjemsland, tlf. 918 41 153 eller avtroppende markeds- og informasjonssjef Kristin Lytskjold Raknes 908 04 666.

I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), §25, kan søkerlisten bli offentliggjort.