WORKSHOP OG ANDRE ARRANGEMENT

Vi ønsker å skaper en ramme rundt kompaniets forestillinger i møte med ulike personer, gjennom debatt og rom der ny mening og kunnskap oppstår. Workshop og møte med artister, diskusjoner inngår i disse rammene. Se etter tilleggsarrangement når kompaniet besøker ditt sted!

Turnéaktiviteter
På turne og i forbindelse med forestillinger arrangerer vi før- og ettersnakk og møter med dansere og koreografer, samt arrangerer debatter i relasjon til forestillingens tematikk.

Workshop
Carte Blanche avholder som regel 2 – 6 workshops i Bergen hvert semester.
Pris 150,-.  Med mindre annet er opplyst avholdes workshops i Studio Bergen, Nøstegaten 119 i Bergen.

For mer informasjon kontakt: jonas.hordvik@ncb.no.