One step closer

Vi er glade og lettet over at både Bergen kommune og nå også Hordaland fylkeskommune stiller seg bak gjennomføringen av et skisseprosjekt for Sentralbadet. Det ble avgjort fredag 29. januar i fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune. Det vil si at kommunen og fylkeskommunen går videre i arbeidet med tilrettelegging av Sentralbadet som et framtidig tilholdssted for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, inkludert mulige prøvelokaler for Den Nationale Scene. Dette vil gi et nærmere grunnlag for endelig avgjørelse om modell for eierskap- og finansiering.

Bergen kommunes eiendom «Sentralbadet», i Teatergaten 27 i Bergen sentrum, er pekt ut som et mulig løsning for å huse Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Kommunen vedtok i mai 2015 å utsette salget av huset i påvente av et skisseprosjekt som skulle se på muligheten for å realisere dette.

Det er skissert ulike finansierings- og eiermodeller for Sentralbadet-prosjektet, og det antas at det vil ta 4 – 4,5 år å ferdigstille, alt etter hvilken modell man går for. Carte Blanche regner med å kunne fortsette sitt leieforhold i Studio Bergen for en kortere periode utover 2018, i påvente av realiseringen av et scenekunsthus i Sentralbadet, anslagsvis i år 2020.

Les hele notatet:  Notat om Sentralbadet BK HFK og KD (002)