Positive signals from the city council

Styret i Carte Blanche er veldig glade for byrådets beslutning om å gå videre med Sentralbadet som framtidige produksjonslokaler for Carte Blanche.

Et nytt scenekunsthus i Sentralbadet, med scene, produksjons- og prøvelokaler for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene vil ligge midt i kulturaksen og være et viktig tilskudd til Bergen som kulturby.

Samlokalisering av byens tre viktigste scenekunstinstitusjoner er unik, og gir muligheter for samarbeid som vil komme både institusjonene og byens befolkning til gode.
Styret i Carte Blanche ser fram til det videre samarbeidet med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten i arbeidet med å utvikle prosjektet, sier styreleder Hallvard Bakke.

Et nytt scenekunsthus i Sentralbadet, med scene, produksjons- og prøvelokaler for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene vil ligge midt i kulturaksen og være et viktig tilskudd til Bergen som kulturby.

Samlokalisering av byens tre viktigste scenekunstinstitusjoner er unik, og gir muligheter for samarbeid som vil komme både institusjonene og byens befolkning til gode.
Styret i Carte Blanche ser fram til det videre samarbeidet med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten i arbeidet med å utvikle prosjektet, sier styreleder Hallvard Bakke.

Et nytt scenekunsthus i Sentralbadet, med scene, produksjons- og prøvelokaler for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene vil ligge midt i kulturaksen og være et viktig tilskudd til Bergen som kulturby.

Samlokalisering av byens tre viktigste scenekunstinstitusjoner er unik, og gir muligheter for samarbeid som vil komme både institusjonene og byens befolkning til gode.
Styret i Carte Blanche ser fram til det videre samarbeidet med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Staten i arbeidet med å utvikle prosjektet, sier styreleder Hallvard Bakke.