BIRGET - Familieforestilling - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans

BIRGET – Familieforestilling

​Danseforestilling uten aldersgrenser.

At dans og bevegelse er et universelt språk som er tett på både voksne og barns hverdag og kan oppleves på tvers av alder, bakgrunn og erfaringer, er selvsagt hos Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Derfor ønsker ensemblet hele familien, uansett hvor gamle de måtte være, velkommen til årets festspillforestilling, BIRGET; Ways to deal, ways to heal.

BIRGET er laget av et kunstnerisk team med samisk bakgrunn, og hadde urpremiere i februar. Forestillingen utforsker dans og bevegelse, scenografi og kostymer laget av fargesterke fôrsekker som ofte blir funnet på reinbeiteområder. Den komplekse tematikken tar utgangspunkt i den norske stats behandling av det samiske folk. Samtidig er forestillingen fullpakket med dans, musikk, imponerende kroppsbeherskelse og stemningsskapende scenebilder.

Carte Blanches tilrettelagte familieforestillinger har over flere år fått gode tilbakemeldinger fra publikum. Her er det lov å både lage lyd og bevege seg litt rundt etter behov.

I forkant av familievisningen inviterer teatersjef Annabelle Bonnèry til Familieworkshop!

Les mer om forestillingens tematikk og kjøp billetter til kveldsvisningene her.

Dánsačájálmas buot agi olbmuide.

Dánsun ja lihkadeapmi lea universealla giella mii gullá sihke ollesolbmuid ja mánáid árgabeaivái, ja dan muosáhit buohkat beroškeahttá guđe agis sii leat, sin duogážis ja vásáhusain. Dat lea diehttelas ášši Carte Blanchei, Norgga dálááiggedánssa našunála kompaniijai. Danin dát dáiddalaš ásahus sávvá buresboahtima olles bearrašii, beroškeahttá man boaris don leat, boahtit dán jagáš feastaspealuid čájálmassii BIRGET; Ways to deal, ways to heal.

BIRGET-čájálmasa lea ráhkadan dáiddalaš bargojoavku mas lea sámi duogáš, ja álgočájálmas lei guovvamánu. Čájálmas lea bidjan oktii dánsuma ja lihkadeami, lávdedáidaga ja lávdebiktasiid gorrjuvvon ivdnás fuođarseahkain mat leat gávdnamis boazodoalloguovlluin. Čájálmasa máŋggabealat tematihka vuolggasadji lea norgga stáda vuohki meannudit sámi álbmogiin. Ja čájálmasas lea olu dánsa, musihkka, ovdošahtti gorutlihkastagat ja govat mat bidjet jurdagiid johtui. 

Geahččit leat olu jagiid čájehan ahte sii liikojit Carte Blanche heivehuvvon bearaščájálmasaide. Čájálmasas lea lohpi jietnadit čudjosit ja veahá vázzit dárbbu mielde.

Loga eanet čájálmasa tematihkas ja oastte bileahta eahketčájálmasaide dás.