WORKSHOP - Kontaktimprovisasjon med Carte Blanche - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans

WORKSHOP – Kontaktimprovisasjon med Carte Blanche

«Contact Improvisation Pool» er et Carte Blanche-program med regelmessige kontaktimprovisasjonsworkshops og jamsessions for familier, nybegynnere og profesjonelle i Bergen.

Workshopene er et tredelt program som består av familieworkshop tilrettelagt for barn i følge med en voksen, åpen klasse (fra 16 år og oppover) og kontakt improjam (åpen for alle). Workshopene er ledet av Carte Blanche-danserne Dawid Lorenc, Adrian Bartczak og Ewa Lorenc.

Programmet er ment å legge til rette for arrangementer som skal utvikle det eksisterende kontaktimpro-miljøet i Bergen og fremme kontaktimprovisasjon som en metode for kreativ aktivitet for alle i samfunnet vårt.

Datoer i høst: søndager 25.09, 16.10, 20.11, 11.12

Program

12.00-13.30 Workshops for familier med barn 7-11 år
Pris: 100 kr
14:00-14.30 Åpen klasse
Pris: 200 kr
16.00-18.00 Jam-session
Pris: Gratis

Workshopene og improjammmen ledes av Ewa og Dawid Lorenc, og Adrian Bartczak.

Workshop for familier med barn 7-11 år

I workshopen for familier inviterer vi barn og deres foreldre til å oppleve magien med bevegelse. Kontaktimprovisasjon kan gi barn verktøy og ferdigheter for personlig og selvstendig utvikling. Den utforsker fantasi, fleksibilitet, koordinasjon, smidighet, balanse, humor og oppmerksomhet til et bredt spekter av sanseopplevelser. I Kontaktimpro oppmuntres man til å kanalisere ulike følelser til en fysisk opplevelse i en atmosfære av frihet og gleden av å være aktiv. Dette kan styrker barnets mestringsfølelse.

Pris: 100 kr per deltaker

Åpen klasse for kontaktimprovisasjon

Kontaktimprovisasjon er en form for improvisert dans som involverer å utforske ens kropp i forhold til andre ved å bruke grunnleggende elementer som å dele vekt, berøring og bevegelsesbevissthet.
Målet med workshopene er en bedre forståelse av våre egne kropper ved å utvide sensitivitet og selvbevissthet. Med pur bevegelsesglede, vil vi utforske bevisstheten vår ved å prøve ut ideer som tyngdekraft, tilknytning, kontaktpunkter, konstant observasjon, risikotaking, fall og landinger, og løft og kast.

Pris: 200 kr per deltaker

Kontakt Improjam

Kontaktimprovisasjon (CI) er en form for improvisert dans som innebærer å utforske sin kropp i forhold til andre. Siden den hovedsakelig er en kunst og ikke en kommersiell trend, tiltrekker denne moderne dansekunsten mennesker over hele verden med sin dybde, enkelhet og oppriktighet. Den undersøker danseformens muligheter for å utvide holdninger til berøring og bygge ferdigheter i berøring og kommunikasjon, samt med personer som opplever berøringsvansker.
Kontaktimprovisasjons-praksis er en annen måte å være med, og forholde seg til mennesker på. Den utfordrer normativ atferd og skaper fellesfølelse ved å legge vekt på samhold og tilknytning. Dette kan ha mange positive effekter, inkludert å øke bevisstheten, oppmuntre til lekenhet og gjensidig støtte, og øke livsgleden.

Pris: Denne delen av programmet er gratis.