NORGES NASJONALE KOMPANI FOR SAMTIDSDANS

Kompaniet ble etablert i Bergen i 1989 og er lokalisert i Studio Bergen. Carte Blanche turnerer årlig i Norge og internasjonalt.Ensemblet består av 12 til 15 dansere fra hele verden, som alle kjennetegnes av å ha et svært høyt teknisk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen skaperevne. Carte Blanche har også en teknisk avdeling, og administrasjon og et eget helse team. Det produseres nye programmer hver sesong, og flere tidligere forestillinger blir også gjenopptatt.

Kompaniet har arbeidet med norske og internasjonalt anerkjente koreografer og arbeider med kunstnere som har et kritisk blikk på samfunnet og evner å uttrykke dette gjennom dansekunsten. Carte Blanche gir også kunstnere mulighet til å vokse gjennom å gi dem tilgang til de privilegiene et offentlig eiet kompani har til rådighet.

Slik skaper Carte Blanche et spennende og særegent repertoar av høy kvalitet, som underbygger kompaniets mål om å være en pioner innenfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utlandet.

Eierskap
Carte Blanche AS eies av og mottar offentlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

TEATERSJEF & CEO
ANNABELLE BONNÉRY

Annabelle_foto_Tale_Hendnes

STYRET

Styreleder
Laila Dåvøy
Den norske stat

Nestleder
Ole Hope
Bergen kommune

Styremedlemmer
Anne-Grete Strøm-Erichsen
Den norske stat
Per-Harald Nilsson
Den norske stat
Svein Halleraker
Den norske stat
Anne-Beth Njærheim
Hordaland fylkeskommune

Ansattrepresentant 
Guro Rimeslåtten
Observatør
Gunnar Innvær

Vara til styret
1. Chiku Ali
Den norske stat
2. Keld Hyldig
Den norske stat
3. Nils Marton Aadland
Den norske stat
Renate Møgster Klepsvik
Hordaland Fylkeskommune
Astrid Hårstad
Bergen kommune