Adrian Bartczak

Adrian Bartczak

«Jeg liker godt å bevege meg. Bevegelse er så komplekst at du kan alltid finne på noe nytt. Selv om du bruker timevis på å utvikle din egen bevegelsespraksis vil du bare ha rørt overflaten av hva som er mulig. En enkelt gest kan inneholde et vell av betydninger. Når du setter den ene gesten sammen med andre kan du skape hele verdener som kan forstås og erfares på mange forskjellige måter. Mulighetene for fortolkning er uendelige.

Kjernen i mine kunstneriske interesser er den enorme bredden som finnes i bevegelse og kroppsspråk. Jeg liker å prøve nye ting og kjeder meg fort hvis arbeidet er monotont. Jeg leter alltid etter nye metoder og måter jeg kan oppnå målene mine på. Jeg er opptatt av bevegelse som helhet snarere enn å dele det inn i spesifikke kategorier eller stilarter.

Det finnes forbindelser mellom alle bevegelsespraksiser og -uttrykk. I det siste har jeg vært opptatt av hvordan rytme danner grunnlaget for bevegelse og kan være et utgangspunkt for å utvikle et felles bevegelsesspråk i en gruppe. Det er spennende å utforske hvordan bevegelse kan settes sammen med andre uttrykksfulle elementer som stemme, tekst, musikk, objekter og bilder

Det oppstår noe spesielt når disse elementene forsterker hverandre eller virker sammen som deler av en helhet. Samtidig er det viktig å være kritisk og spør om det alltid er nødvendig å sette sammen disse elementene i en danseforestilling. Jeg trenger å finne meningen i bevegelsen i seg selv for å kunne kommunisere med andre.

Kunstnerisk drives jeg av viljen til å kommunisere. Jeg vil ikke vike unna viktige emner. Jeg vil at en forestilling skal påvirke publikum, selv om det bare er for de få minuttene de bruker til å reflektere over opplevelsen. Heller det enn at publikum forlater salen uten at forestillingen har satt igjen noen spor hos dem.

Jeg tror sterkt på dansens potensial som uttrykksform. Så mange viktige ting kan uttrykkes gjennom kroppen. Det er vanskeligere å lyge med kroppen enn med ord. I bevegelse kan en være seg selv. Det er noe grunnleggende ved å danse med andre mennesker. Noe fundamentalt som kan påvirke oss på mange nivåer.»

Adrian Bartczak (f. 1988) er danser, pedagog og koreograf. Han kommer fra industribyen Lodz, sentralt i Polen. Forskjellige workshop og pedagoger har preget utdanningen hans, særlig Krzyszfor Skolimowski, Witold Jurewicz, Ray Chung, Christophe Jeannot og Jozef Frucek. Adrian begynte å arbeide som frilanser i 2008, og har samarbeidet med Michał Ratajski, Tomasz Rodowicz, Rob Hayden, Sarah Shelton Mann, Rosana Gamson, Minako Seki, Roberto Olivan og Jacek Owczarek. I 2011 arbeidet han som pedagog og koreograf hos det polske dansekompaniet KIJO. Siden 2012 har han samarbeidet med Chorea Theater. Adrian ble danser i Carte Blanche i august 2016.