Einar Nikkerud

Einar Nikkerud

Jeg vokste opp på Hurum, et lite tettsted utenfor Oslo. Det var en oppvekst i trygge omgivelser. I en alder av 15 år rettet jeg blikket mot Oslo og utdannelse der. Etter endt skolegang har jeg bodd store deler av tiden i utlandet, hvorav mesteparten av tiden på sagaøya Island.

Reising er min største lidenskap, og mitt store mål her i livet er å bestige Mount Everest. Jeg har vært heldig. Jeg har hatt anledning å reise over store deler av verden. Gjennom spennende møter med lokalbefolkning i diverse samfunn og kulturer har jeg funnet inspirasjon, kunnskap, respekt og ikke minst økt forståelse for ulike synspunkter og utfordrende situasjoner.

Å få et bredere perspektiv og en bedre forståelse av de komplekse situasjonene mennesker rundt om i verden står ovenfor, er noe som interesser meg i høyeste grad. Jeg vil spesielt nevne en reise jeg hadde for noen år siden til byen jeg er adoptert fra, Murmansk i den nordlige Russland.

Der traff jeg kvinner som hadde jobbet på barnehjemmet jeg bodde på som baby. Å høre deres erindringer om de store utfordringene menneskene på Kola-halvøya sto overfor, var for meg svært personlig og hjerteskjærende.

Jeg har tro på individuell utvikling gjennom bygging av et kulturelt felleskap.

Bredden i interessene mine er ganske stor. Jeg prøver å samle inspirasjon fra ulike hold. Mitt forhold til kropp står selvfølgelig veldig sentralt i mitt virke som scenekunstner. Det å tilegne meg stadig nye innfallsvinkler til en dypere forståelse av egen kropp og motorikk er for meg svært spennende forskning. Dette er noe jeg jobber med kontinuerlig, og er høyst nødvendig for min utvikling som kunstner.

Derfor kan jeg ikke annet enn si at å være i Carte Blanche er kunstnerisk sett en luksuriøs situasjon. Det er utrolig inspirerende å være en del av et ensemble bestående av kunstnere med ulik bakgrunn, opphav, identitet, kultur, religion, språk, interesse og agenda.

Dette er en spennende reise.