Mathias Stoltenberg

Mathias Stoltenberg

Jeg vokste opp i Oslo og utdannet meg ved Kunsthøgskolen i Oslo. Da jeg var ferdig utdannet i 2011, ble jeg ansatt som aspirant i Carte Blanche. Siden har jeg jobbet i Carte Blanche og bodd i Bergen. Muligheten til å arbeide i et ensemble over tid er noe av det som driver meg til å bli her. Jeg har fått økt tillit til og tro på at jeg kan bidra til helheten i kompaniet. I løpet av årene har jeg engasjert meg sterkere i hva Carte Blanche er, kan være og bør bli. Det dreier seg om et engasjement i noe større enn meg selv: et fellesskap. Dette påvirker meg og er en vesentlig del av mitt kunstneriske virke.

Å jobbe i et fast ensemble over tid gir kontinuitet. Kontinuitet i hvert enkelte kunstneriske prosjekt, men også mellom de forskjellige prosjektene vi arbeider med. For meg er dette en viktig drivkraft. Det sosiale ved dansen, møtet mellom mennesker, inspirerer meg, både møtet med de andre og møtet med ’det andre’. Dette opplever jeg på scenen og i studio med de andre danserne, og i rommet og tiden vi deler med publikum. Men det strekker seg også lengre: til verden utenfor, til samfunnet, og til livene vi lever og skal leve.

Jeg er interessert i hvordan egenarten vi utvikler som ensemble, og jeg utvikler som utøver, forstyrres og endres i møte med nye koreografer og kunstnere. Jeg liker å være en del av dette møtet hvor jeg kan bidra til å realisere andres ideer og visjoner, men også være en som pådriver og tidvis utfordrer. Jeg opplever en stor frihet i å bli presentert for en kunstnerisk idé og kontekst som jeg kan gripe ved å ta egne valg innenfor den gitte rammen.

Ved å finne denne friheten vil jeg alltid påvirke prosessen, og ved å forstå konteksten og den enkelte danserens plass i tid og rom, vil mitt arbeid bli tydelig. Samtidig vil enhver prosess preges av at det nettopp er oss, ensemblet i Carte Blanche, som medvirker i den.

Dans er en kollektiv kunstform der man hele tiden finner nye måter å samhandle på, og derigjennom utfordrer hierarkiske systemer. Dansen skaper rom for det som ikke er logisk, det man ikke finner svar på, det som ikke passer inn. Dansen kan representere alternativer. Denne kraften tror jeg på, den begeistrer meg.

Potensialet i dansen er stort fordi den både er konkret og abstrakt – noe jeg ikke ser på som motsetninger. Ved å være ekstremt fysisk og ta utgangspunkt i kroppen er dansen konkret, samtidig som det abstrakte ved danseuttrykket åpner mange muligheter for fortolkning. Jeg lar meg fascinere av enkelheten i å bruke kroppen – noe alle har og har et forhold til – til å uttrykke seg. Det er enkelt og ærlig.

Mathias Stoltenberg (f. 1989) er fra Oslo. Han er utdannet ved Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo. I 2011 ble han ansatt som aspirant i Carte Blanche, hvor han har arbeidet siden.