fbpx

Ole Martin Meland

Ole Martin Meland

Min praksis som danser drives i stor grad fremover av interessen for kroppen og bevegelse; den eksplisitte kunnskapen og det innfløkte, spissformulerte arbeidet med det fysiske håndverket som en danser besitter. Jeg er opptatt av kraften og potensialet i den abstrakte dansen, som for meg er en utømmelig kilde til nye innfallsvinkler og et ufravikelig aspekt i mitt arbeid som danser. Jeg aspirerer til, og inspireres av, kunst som verken er uttalt politisk eller samfunnsnyttig. Tvert imot.

For meg er kunsten politisk i sitt vesen, ved at den er fri og uforutsigbar. I mitt kunstnerskap er det nettopp derfor et viktig standpunkt å forsvare kunstens egenverdi. Jeg opplever at kunsten er ved kjernen i noe, og på sitt mest slagkraftige, når den eksisterer i kraft av seg selv. En åpen, alternativ arena, der en kan stille spørsmål, prøve og feile. En arena som legger til rette for nye og andre typer erfaringer.

Jeg opplever kunsten på sitt største når den snakker til meg på en måte som får meg til å revurdere min egen logikk og forståelse, når jeg må gjøre opprør med meg selv og sette i gang en dialog med noe fremmed i meg. Når den slipper løs det skeive og udefinerbare, det rare, irrasjonelle og sanselige.

Kunsten er på sitt største når den stiller en til veggs med noen av de mest nærliggende, men likevel minst håndgripelige og mest eksistensielle, begrepene mennesket bærer i seg, som angst, tvil, kjærlighet, opphav og død.

Ole Martin Meland (f. 1984) er fra Sætre i Hurum. Han ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2006, og har siden vært fast ansatt som danser i Carte Blanche. Ole har, ved siden av sin utøvende praksis, også koreografert bestillingsverk for Carte Blanche, Iceland Dance Company, Groteska Theatre Krakow, Oslo Danse Ensemble, og i tillegg til å skape egne prosjekter.