Timothy Bartlett

Timothy Bartlett

«Tittel, gjort.

Jeg er en hvit, heteroseksuell mann født inn i middelklassen i Storbritannia, og slikt sett, i dette samfunnet, er jeg fullstendig uinteressant. Kjønn, etnisitet og seksualitet er ikke noe jeg bevisst problematiserer i mitt arbeid. Folk er folk, punktum.

Bakgrunnsopplysninger, gjort.

Jeg vet ikke om jeg kan peke på en spesiell drivkraft i mitt arbeid som kunstner, eller om jeg i det hele tatt klarer å betrakte meg selv som kunstner. Hvis jeg er kunstner, må jeg da være ganske elendig. Eller, i beste fall, ikke bedre enn noen andre. Jeg tror jeg sliter med betegnelsen ’kunstner’ og ansvaret den innebærer.

Med det i mente virker det som en meningsløs øvelse å skrive en tekst om hva som driver meg som kunstner, og jeg tar det ikke personlig om du ikke gidder å lese videre. Jeg er allikevel bedt om å skrive en tekst av en viss lengde som omhandler meg selv, om enn så grufullt denne oppgaven lyder. La meg derfor bare be om unnskyldning med det samme, dersom innholdet i de neste avsnittene er selvinnlysende. Jeg må oppfylle kvoten.

Generelt ubehag over rolle og ansvar formidlet, gjort. Forventninger som ellers kunne ha blitt skapt av å lese denne teksten herved undergravet.

Dans som form har en iboende evne til å formidle noe som ikke kan defineres med ord. Noe som er mer grunnleggende enn språk. Dette mener jeg ikke i en romantisk forstand eller med hensyn til teatral representasjon. Dans kan gi uttrykk til følelser i en praktisk forstand, og følelsene som uttrykkes kan være ganske banale, men dans som form evner altså å uttrykke dette.

Som publikum synes jeg dans kan være forvirrende og uforståelig. Dette liker jeg fordi det tvinger meg inn i en kontemplativ tilstand. Det blir stadig færre områder som aktivt tvinger deg til å tenke på noe uten konsekvenser eller å kreve handling. Mye av livet handler om å flykte fra aktiv tenkning. Samfunnet dreier seg rundt å presentere forbrukere for nye produkter hvor fraværet av refleksjon over egne avgjørelser er en forutsetning.

Dans er tvetydig. Det kan slå deg hardt selv når du ikke merker eller forstår det. Som en bilulykke eller et ran, men på en mer tvetydig og vanligvis mer fornøyelig måte. Dette potensialet ved kunstformen begeistrer meg.

Som praksis mener jeg dans er tilgjengelig for alle og har potensialet til å bli en inkluderende praksis. Du trenger bare kroppen og viljen til å slippe deg løs.

Dans er forgjengelig og kan derfor ikke være mer eller mindre enn hva det er i øyeblikket. Det tvinger både tilskueren og utøveren til å være til stede akkurat da. Det er ganske kult.

Generaliseringer om dans som kunstform, gjort.

Om jeg nå har noe å si, er det at latskap er en undervurdert kvalitet. Vi er opplært til å tro at latskap er en negativ egenskap. Jeg er ikke så sikker på det. Det er effektivt å være lat; du tvinges til å tenke gjennom hvordan du jobber, hva du gjør, hvordan du disponerer kreftene dine. Til å stille spørsmål ved levemåten din. Jeg synes vi lever i en tid med en konstant produksjon av ting, der vi er under press til å være produktive og tjene penger og kjøpe ting.

Når du er lat, vet du akkurat hvor mye du trenger og hvor mye du må gjøre for å få det, og resten er bare livet. En del av livet bør være fritatt fra nyttetenkning. Fritatt fra behovet for å produsere noe av praktisk, økonomisk nytteverdi. Denne reflekterende/ tenkende/ skrivende prosess er for eksempel et produkt av latskapen min. Latskap bør ikke forveksles med likegyldighet.

En stjålet idé som jeg synes er sant, omformulert til mine egne ord, gjort.

Og det var det. Essay 1.0 om mine synspunkter som danser er ferdig.

Timothy John Bartlett (f. 1987) er opprinnelig fra Winchester, England. Han studerte ved The Northern School of Contemporary Dance i Leeds (2006-2008), hvor han oppnådde graden first class Hons. I videre studier ved London Contemporary Dance School fikk han en aspirantstilling hos Hofesh Shechter Company (2008-2009). Etter endt utdanning har Tim arbeidet med blant andre Sir Matthew Bourne, Dam Van Huynh, James Cousins og Dane Hurst.

Tim har vært danser i Carte Blanche siden 2011. I Carte Blanche har han arbeidet med Alan Lucien Øyen, Ina Christel Johannessen, Hooman Sharifi, Marcos Morau, Sang Jijia, Siri Jøntvedt og Snelle Hall, Lina Majdalanie, Marcelo Evelin, Mia Habib, Sharon Eyal, Hofesh Shechter, Rui Horta og Crystal Pite.