AUDITION: 584 søkere fra 63 land

Norges nasjonale kompani for samtidsdans opplever fremdeles rekordhøy pågang, selv med innstrammede søkekriterier.

Nytt av året er at søkerne må fylle 25 år i 2016, være høyskoleutdannet, samt ha tre års profesjonell danseerfaring. Likevel ble utslaget kun 48 færre søkere enn sist audition.

Økt geografisk spredning
Søkerne har 63 ulike nasjonaliteter fra hele verden, og kommer fra land som Canada, Japan, New Zeeland og Kina, Jamaica, Russland, USA og Europa for øvrig, for å nevne noen. Dette er en økning på 31%, mot 48 land i 2015. Størst er økningen fra det amerikanske kontinentet, der både Nord-, Mellom- og Sør-Amerika er representert med hele 11 land.

Snittalder er 28 år, med en spredning fra 20 til 42 år, til tross for aldersgrensen på 25 år. Kjønnsfordelingen er 69 % kvinner og 31 % menn.
Norden

74 søkere, 12 %, av søkermassen er norske dansere, fordelt på 82 % andel kvinner og 18 % andel menn. Totalen er en nedgang på tre prosentpoeng fra sist.
42 søkere (7 %) er fra de øvrige nordiske landene Island, Danmark, Finland og Sverige.

Kun inviterte
I år, som i fjor, kun ca 150 av søkerne til lukket audition. Invitasjon til de best kvalifiserte søkerne sendes ut 17. august. Det skal kjempes omseks stillinger: to faste stillinger, én 3-års kontrakt og tre 1-årskontrakter.

Audition går av stabelen 17. – 18. september 2016 i Studio Bergen.

Pressemelding: Hundrevis av søkere_Audition_Carte BlancheJoin our newsletter