Hopp til innhold

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Om oss


Om Carte Blanche

Carte Blanche ble etablert i 1989, og har base i Bergen sentrum. Studio Bergen i Nøstegaten er både produksjonslokaler og hjemmescene for kompaniet som også turnerer i Norge og i utlandet.

Ensemblet består av 14 dansere fra hele verden. Hver sesong produseres to til tre nye forestillinger i samarbeid med nye talenter, kjente og relevante koreografer. Tidligere forestillinger utgjør kompaniets repertoar.

Carte Blanche gir artister muligheten til å vokse. På denne måten skaper Norges Nasjonale Kompani for Samtidsdans et spennende og unikt repertoar, som understøtter kompaniets mål om å være forløper for innovasjon, presentasjon og utvikling av samtidsdans, både i Norge og utlandet.

Eierskap

Carte Blanche AS eies av og mottar offentlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

Ansatte

Annabelle Bonnéry

Annabelle Bonnéry

Teatersjef

+47 900 47 112

Tone Tjemsland

Tone Tjemsland

Direktør

+47 918 41 153

Pia Rogne

Kommunikasjonssjef

+47 916 92 549

Line Jensen

Kommunikasjonsmedarbeider (vikar) & administrasjonssekretær

Shlomi Ruimi

Prøveleder (i permisjon)

Susanna Recchia

Prøveleder (vikar)

Gulli Sekse

Turnésjef

+47 924 64 804

Møyfrid Fuglestad

Produksjon og plansjef

+47 950 84 343

Aiste Žumbakytė

Turnékoordinator

Jeroen Tjeerd de Groot

Jeroen Tjeerd de Groot

Teknisk sjef

+47 482 64 202

Mark Simon Watts

Teknisk Koordinator

+47 482 77 187

Mona Igland

Administrasjonssekretær

+47 55 30 86 80

Jonas Sharif Hordvik

Jonas Sharif Hordvik

Kommunikasjonsmedarbeider

+47 918 85 247

Jan Tore Solberg

Scenemester og turneansvarlig

+47 951 82 192

Robert Roespel

Lysmester

+47 481 59 343

Gunnar Innvær

Lydansvarlig

+47 959 10 613

Thomas Bruvik

Lystekniker (i permisjon)

+47 936 65 687

Evgeny Lysak

Lydtekniker

Hans Skogen

Tekniker

Indrani Balgobin

Kostymeansvarlig

+47 918 70 126

Renate Rolland

Påkleder

Benigne Nizigiyimana

Renhold

Davin Iratunga

Renhold

Studio Bergen
Nøstegaten 119
5011 Bergen, Norge

Styret

Styreleder

Per-Harald Nilsson

Nestleder

Suzanne Bjørneboe

Styremedlemmer

Bernt Bauge
Marina Bauer
Girson Felix Dos Santos Dias
Sigrid Helle Hansen

 

Ansattrepresentant

Irene Vesterhus Theisen

Observatør for de ansatte

Gunnar Innvær

Vara til styret

1. Adam Cziboly
2. Hana Colakovic
3. Lisa Esohei Knudsen
4. Ansattrepresentant (vara) Aslak Aune Nygård
5. Observatør for de ansatte (vara) Indrani Balgobin


Retningslinjer for samfunnsansvar

Retningslinjer for samfunnsansvar i Carte Blanche
Carte Blanche sin retningslinjer for samfunnsansvar bygger på FNs bærekraftsmål.

Fremme livskvalitet for alle
Carte Blanche gjennom sin kunstneriske produksjon og presentasjon bidra til økt livskvalitet for flest mulig publikummere i alle aldre, uavhengig av kulturell, utdanningsmessig eller økonomisk bakgrunn.

Sikre inkluderende og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring
Carte Blanche skal bidra til å øke kulturell kompetanse hos barn og unge, samt øke bevisstheten om og verdsettingen av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Carte Blanche skal arbeide for likestilling og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i selskapets beslutningsprosesser.

Fremme anstendig arbeid
Carte Blanche skal sikre anstendig arbeid for alle ansatte og engasjerte, med vekt på kreativitet, innovasjon og mangfold.
Selskapet skal ivareta lovpålagte og tariffbestemte rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og engasjerte.

Fremme bærekraftig drift og bidra til innovasjon
Carte Blanche skal arbeide for mer effektiv og bedre ressursbruk innen selskapets daglige drift, kunstneriske produksjon og turnévirksomhet.
Selskapet skal legge til rette for faglig utvikling både internt og eksternt.

Redusere ulikhet
Carte Blanche skal arbeide for å sikre like muligheter for alle, både internt i forhold til egne ansatte, men særlig i forhold til selskapets publikumsarbeid.

Arbeide for et inkluderende og trygt samfunn
Carte Blanche skal i all sin virksomhet arbeide for et inkluderende og trygt samfunn, med særlig vekt på kunstens og kulturens samfunnsbyggende kraft.

Sikre bærekraftig forbruk og produksjon
Carte Blanche skal ha fokus på bærekraftig forbruk i alle deler av selskapets drift, inkludert forestillingsproduksjon og turnévirksomhet, gjennom å arbeide for å redusere avfall ved gjenvinning og ombruk der det er mulig.

Bekjempe klimaendringer
Carte Blanche skal i sin virksomhet arbeide for å motvirke og redusere klimaendringer ved å styrke intern kunnskap og aktivt arbeide for å redusere virksomhetens klimaavtrykk.

Bygge ansvarlige og inkluderende institusjoner
Carte Blanche skal arbeide mot alle former for korrupsjon og bestikkelser, og utvikle en velfungerende, ansvarlig og åpen organisasjon på alle nivåer.
Selskapet skal sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

Fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
Carte Blanche skal bidra til et styrket globalt samarbeid gjennom valg av samarbeidspartnere og samarbeidsformer, med særlig vekt på dansekunstens uttrykk på tvers av kulturelle skiller og språklige barrierer.Praktisk informasjon om Studio Bergen

Info om billettkjøp til forestillinger i Studio Bergen
Billetter til forestillinger i Studio Bergen finner du på carteblanche.no. For andre billetthenvendelser: billett@ncb.no.

Forestillingsdagene åpner billettluken én time før forestillingsstart.

Studio Bergen

Carte Blanches hjemmebase er i Studio Bergen, Nøstegaten 119. Setekapasiteten i Studio Bergen er +/- 160 publikummere.

Parkering

Nærmeste parkeringshus er Klostergarasjen. Det er dessverre ikke parkeringsplasser utenfor våre lokaler.

Bevegelseshemmede og personer med rullestol

Det er mulighet for rullestol i Studio Bergen. Scenen og alle fasiliteter ligger på gateplan. Vi har et begrenset antall rullestolplasser, kontakt oss for spørsmål om rullestolplass og ledsager på billett@ncb.no. Når du kommer til forestillingen; si i fra til publikumsvertene så hjelper vi deg til plassen din.

Ledsager

Hvis du har et offisielt ledsagerbevis, tilbyr vi gratis billett.

Rabatter

Vi har rabatter for barn og ungdom under 20 år, studenter, pensjonister og abonnenter av Bergens Tidende. Se vår nettside for prisinformasjon eller send en forespørsel til billett@ncb.no.

Gruppebillett

Vi tilbyr grupperabatt til grupper over 10 personer. Kontakt oss på billett@ncb.no for pristilbud og bestilling.

Refusjon eller bytte av billett

Kjøpte billetter refunderes ikke, med unntak av avlysning og endring av spilledato. Ta kontakt med oss på billett@ncb.no.