Adresse
Nøstegaten 119
5011 Bergen

E-post info@ncb.no
Telefon +47 55 30 86 80

Billetter billett@ncb.no
Billettelefon til Studio Bergen +47 9023 6000

Auditionsøknader audition@ncb.no

Hooman Sharifi
Teatersjef & CEO
55 30 86 80
907 42 443
hooman.sharifi@ncb.no
Tone Tjemsland
Direktør
918 41 153
tone.tjemsland@ncb.no
Birthe Skotheim
Markeds- og informasjonssjef
926 47 933
birthe@ncb.no
Jonas Sharif Hordvik
Salgs- og markedsmedarbeider
918 85 247
jonas.hordvik@ncb.no
Jeroen Tjeerd de Groot
Teknisk sjef
482 64 202
jeroen.de.groot@ncb.no
Tora de Zwart Rørholt
Produksjon og plansjef
416 34 364
tora.rorholt@ncb.no
Shlomi Ruimi
Prøveleder
411 63 463
shlomi@ncb.no
Jan Tore Solberg
Scenemester og turneansvarlig
951 82 192
jantore.solberg@ncb.no
Jenny Sørensen Vaage
Prosjektkoordinator
913 08 270
jenny.sorensen.vaage@ncb.no
Robert Roespel
Lysmester
481 59 343
robert.roespel@ncb.no
Indrani Balgobin
Kostymeansvarlig
918 70 126
indrani.balgobin@ncb.no
Mona Igland
Sekretær
55 30 86 80
mona.igland@ncb.no
Gunnar Innvær
Lydansvarlig
959 10 613
gunnar.innvaer@ncb.no
Thomas Bruvik
Tekniker
936 65 687
thomas.bruvik@ncb.no
Renate Rolland
Påkleder
952 74 827
Jan Erik Endresen
Manuellterapaut — MNFF
900 68 064
jaendres@online.no
Davin Iratunga
Renhold og vakt — vikar
Benigne Nizigiyimana
Renhold