Foto Kristin Lytskjold Raknes

Sentralbadet – nytt scenekunsthus?

Kan Sentralbadet bli et nytt og sårt tiltrengt tilholdssted for blant andre Carte Blanche?
Her er en kort oppsummering og lenker til medieartikler om Sentralbadet og hussituasjonen til  Carte Blanche. Signer opprop for scenekunsthus her.

2006

I 2006 fastslo byen at Sentralbadet måtte selges for å finansiere den nye svømmehallen, AdO Arena. I mellomtiden mistet Carte Blanche sitt Danseteater i Sigurds gate i Bergen sentrum, da kommunen ikke ønsket å kjøpe bygget for å sette det i stand som permanent hus for Carte Blanche, og kompaniet flyttet inn i det gamle filmstudioet Studio Bergen i Nøstegaten. Her fikk vi et monteringsstudio, øvingslokaler og kontorer. Det ble samtidig besluttet at Carte Blanche ikke skulle drive egen scenen, men benytte Teatergarasjen som kompaniets hjemmescene i Bergen. Teatergarasjen skulle fornyes, sa eieren. Rives og bygges på nytt.

2008

I 2008 ble Teatergarasjen revet. Eier Neumann skulle få bygge høyhusboliger mot å lage en ny og bedre scene. Det ble aldri noe av. Bygget ble solgt til ny utbygger uten at det forelå en formell avtale om scene i nybygget. Studio Bergen, Carte Blanche sitt monteringsstudio, har siden da fungert som midlertidig scene for både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Studio Bergen er ikke egnet som scene, det har kun plass til 150 publikummere, og er for liten for kompaniets største produksjoner. BIT Teatergarasjen startet sinegen jakt på hus, som også var planlagt å fungere som hjemmescene for Carte Blanche, når det en gang sto ferdig.

2010

Kultuklyngen Kultur Vest oppsto i 2010 og har ny scene for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche som førsteprioritet. De har luftet flere alternative løsninger, med plass til musikkteater, som operahus på Tollbodkaien og flerbrukshus på Kjødetomten. I 2013 besluttet eier av Studio Bergen at de ikke ønsket å inngå ny leieavtale med Carte Blanche når nåværende leiekontrakt utløper ved årsskiftet 2018/2019. Det betyr at Carte Blanche fra 2019 verken har produksjonslokaler eller den midlertidige scenen i monteringsstudioet. Lettelsen var derfor stor da daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen i 2014 erklærte at Sentralbadet skulle selges med en klausul om at Carte Blanche skulle få flytte inn i bassengdelen av bygget. Styret i Carte Blanche har nemlig bestemt at en ny, alternativ hjemmescene for kompaniet må avklares innen 2016. Alternativet er å flytte Carte Blanche ut av Bergen. (Artikkelen fortsetter under bildet)sentralbadet-eksterior_4_logo_foto-kristin-lytskjold-raknes

En mulighetsstudie, finansiert av Bergen kommune, slår fast at Sentralbadet er en ypperlig løsning, ikke bare for Carte Blanche, men BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene kan også flytte inn
og bidra til leie, stabilitet og kvalitet i et nytt kulturhus i Sentralbadet. Stolt nielsen ble byttet ut med Martin Smith-Sivertsen senere på året.

2015

I april 2015 gjentok Smith-Sivertsen byrådets beslutning fra 2006 om at Sentralbadet skal selges til høystbydende, men denne gangen uten klausul, for å finansiere den nye AdO Arena. Stor oppstandelse fulgte.

Bare timer etter kunngjørelsen var både Ap, Venstre og KrF, kulturlederne i DNS, KODE og Festspillene i Bergen, blant andre, på banen og støttet vårt syn: at Carte Blanche må få Sentralbadet og dermed bli værende i Bergen. Det ble arbeidet iherdig for å få stoppet salget. Ettersom kulturministeren ikke helt hadde avfeid forslaget om et statlig kjøp av bygget, ble det besluttet at salget skulle utsettes.

Etter møte med Byrådsleder og andre i november 2015, går nå Byrådet inn for å omgjøre Sentralbadet til fast tilholdssted for Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og DNS. Nå avhenger saken av finansiering. Kulturhuset kan bli en realitet om ca. 4 -5 år, dvs. i år 2020.

2016

Et skisseprosjekt ble gjennomført i 2016, og konkluderte med at en ombygging ville lande på mellom 700 – 900 millioner kroner. I budsjettforslaget til statsbudsjettet for 2017 som ble ikke Sentralbadet nevnt. Venstre og Arbeiderpartiet har i sine alternative statsbudsjett nå foreslått hhv 3 og 10 millioner til oppstartbevilgning til Sentralbadet. Der står saken 11. november 2016.

Lenker til medieoppslag kommer