ÅPEN SAMTALE-OPEN CALL

For første gang ønsker Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, å involvere mennesker med funksjonsnedsettelser i en kunstnerisk prosess. Vi ønsker gjennom en utforskende prosess å kunne skape nye møtepunkter og tilknytning mellom danse institusjonen og deltakere med ulike fysiske forutsetninger, for å minske avstand og skape nye dynamikker.

Vi ser nå etter deltakere som er interesserte og villige til å engasjere seg i fysisk utforskning og åpen dialog rundt temaer som representasjon, seksualitet, relasjoner, forhold, intimitet, drømmer, utfordringer og mye mer.

Målet er å tilrettelegge og etablere et trygt rom for deltakerne. Vi ønsker å begynne med åpne samtaler for å bli bedre kjent, før Maria Terese Kittilsen og Daniel Mariblanca vil presentere ulike oppgaver for fysisk utforsking. Gjennom ulike improvisasjonsoppgaver, teknikker og øvelser vil vi utforske og lete etter individuelle fysiske kvaliteter relatert til temaer og interesser som dukker opp i samtalene. Vi vil fra tanker, samtaler og følelser bevege oss over i mer fysisk handling og utfoldelse. Forhåpentligvis vil denne utforskningen kunne resultere i en felles forståelse og et felles språk for å utforske kroppen, dens fysikk og muligheter, både individuelt og kollektivt, samtidig som vi vil skape rom for ulike sanseopplevelser hos deltakerne.

Alle aldre, alle kjønn, alle kropper er velkomne.

 Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra 11. februar til 7.mars i Carte Blanche sine lokaler (Studio Bergen). Vi er fleksible hva gjelder tidspunkter og alternative møtesteder, og vi vil forsøke å tilpasse oss individuelle timeplaner og muligheter hos deltakerne. Dersom man ikke ønsker å være med i studio kan man også bidra i form av samtaler, intervjuer, film eller tekst. Deltakere og konkrete bidrag kan også være anonyme.

Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring fra dans, scene eller annen utøvende kunstform. Alle er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du eller noen du kjenner kan være interessert i å bidra:

Maria Terese Kittilsen mariakittilsen@gmail.com Daniel Mariblanca empiezaelshow7@gmail.com