Hopp til innhold

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Kontaktimprovisasjonklasser og jam

«Contact Improvisation Pool» er et Carte Blanche-program med regelmessige kontaktimprovisasjonsworkshops og jamsessions for familier, nybegynnere og profesjonelle i Bergen.

Programmet er ment å legge til rette for arrangementer som skal utvikle det eksisterende kontaktimpro-miljøet i Bergen og fremme kontaktimprovisasjon som en metode for kreativ aktivitet for alle i samfunnet vårt.

Datoer: søndager 28. januar, 25. februar, 24. mars, 28. april, 26. mai og 16. juni

Program:

14:00-16:00 Åpen klasse

Pris: 250 kr

16:00-17:00 Jam-session

Pris: 100 kr, gratis for deltakere på Åpen Klasse

Åpen klasse for kontaktimprovisasjon

Kontaktimprovisasjon er en form for improvisert dans som involverer å utforske ens kropp i forhold til andre ved å bruke grunnleggende elementer som å dele vekt, berøring og bevegelsesbevissthet.

Målet med workshopene er en bedre forståelse av våre egne kropper ved å utvide sensitivitet og selvbevissthet. Med pur bevegelsesglede, vil vi utforske bevisstheten vår ved å prøve ut ideer som tyngdekraft, tilknytning, kontaktpunkter, konstant observasjon, risikotaking, fall og landinger, og løft og kast.

Pris: 250 kr per deltaker

Kontakt-improjam

Kontaktimprovisasjon (CI) er en form for improvisert dans som innebærer å utforske sin kropp i forhold til andre. Siden den hovedsakelig er en kunst og ikke en kommersiell trend, tiltrekker denne moderne dansekunsten mennesker over hele verden med sin dybde, enkelhet og oppriktighet. Den undersøker danseformens muligheter for å utvide holdninger til berøring og bygge ferdigheter i berøring og kommunikasjon, samt med personer som opplever berøringsvansker.

Kontaktimprovisasjons-praksis er en annen måte å være med, og forholde seg til mennesker på. Den utfordrer normativ atferd og skaper fellesfølelse ved å legge vekt på samhold og tilknytning. Dette kan ha mange positive effekter, inkludert å øke bevisstheten, oppmuntre til lekenhet og gjensidig støtte, og øke livsgleden.

Pris: 100 kr, gratis for deltakere på Åpen Klasse

Foto: Henning Rasmussen

  • Kontaktimprovisasjonklasser og jam

    Studio Bergen, Nøstegaten 119

    16. Juni

    kl. 14:00–17:00