Hopp til innhold

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

ÅPENT HUS: RAGNAROK av CHOREA Theatre

I norrøn mytologi betyr ragnarok «gudenes ende», eller rett og slett den gamle verdens undergang og begynnelsen på en ny.

CHOREA Theatre er en blomstrende, utellelig og uforutsigbar gruppe av artister, utøvere, musikere, dansere, skuespillere, teater- og dramateoretikere. De lager tverrfaglige kunstneriske, pedagogiske og sosiale prosjekter: konserter, workshops og forestillinger. CHOREA Theatre bruker innovative, originale arbeidsmetoder som går utover den kulturelle mainstream og retter sitt arbeid, prosjekter, handlinger og aktiviteter til voksne, ungdom og barn, de som er vanlige teatergjengere, de med begrenset tilgang til kunst, og de som leter etter alternative kulturaktivitet.

 

I norrøn mytologi betyr ragnarok «gudenes ende», eller rett og slett den gamle verdens undergang og begynnelsen på en ny. Tittelen er imidlertid den eneste direkte referansen som forbinder forestillingen med mytologien. Vi følte at dette begrepet kunne gi publikum et nytt tolkningslag, og samtidig likte vi at det var så rett på sak. 

Forestillingen handler om en ny verden. Og her ville vi dykke ned i menneskehetens problemer. Relasjonene mellom mennesker, forholdet til en selv, og forestillingen om et samfunn, uten enkelte roller og uten hierarki. 

Vi arbeider med begrepet «liminalitet», som fokuserer på det som ligger midt imellom, nøkkelfasen i en overgangsrite. Stadiet der deltakerne ikke lenger er slik de var før, men ennå ikke har blitt noe nytt. Den ubestemmelige grensen de skal krysse. Det vi ville, var at hele forestillingen skulle være denne grensen. En slags fordreid situasjon der ikke alt er på plass, eller som er preget av en slags spenning og ubehag. 

Gjennom hele forestillingen har hver av skuespillerne sin historie og sin egen vei, og i noen av krysningspunktene dannes relasjoner. Vi ønsket å understreke ensomheten, til tross for at enkelte forbindelser oppstår. Det handler mer om å finne denne spesielle performative tilstanden der jeg lytter nøye til meg selv, og gjennom denne vare, årvåkne lyttingen virkelig hører de andre. 

Forestillingen er produsert og presentert gjennom samarbeidsprosjektet ACT IN OUT, organisert av Art Factory Lodz i samarbeid med CHOREA Theatre og Carte Blanche.

Skapt av: CHO­REA The­atre & Carte Blanche – The Nor­we­gian Na­tio­nal Com­pa­ny of Con­tem­po­ra­ry Dance

Pro­duksjon: Art Fac­to­ry in Lodz

Koreografi: Ad­rian Bart­czak

Mu­sikk: To­masz Krzy­ża­now­ski / Arvo Pärt’s pie­ce «STA­BAT MA­TER» is used in the per­for­man­ce

Kostyme og scenedesign: Mar­ta Góźdź – El Bruz­da

Regiassisten: Wik­tor Mo­ra­czew­ski

Kunstnerisk konsulent: An­na­bel­le Bon­néry

Mevirkende Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki, Maja Ca­ban, Jo­an­na Chmie­lec­ka, Mi­chał Jóź­wik, Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska, Anna Ma­szew­ska, To­masz Ro­do­wicz

Lys: To­masz Kru­kow­ski

Lyd: Mar­cin Do­bi­jań­ski / Ka­rol Skrzy­piec

Foto: Mar­cin Kor­bus

Produksjonskoordinator: Ola Shaya

Produsert av: CHO­REA The­atre, Fa­bry­ka Sztu­ki in Lodz, Carte Blanche