INFO: Over 1000 søkere til audition - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans
Journal

INFO: Over 1000 søkere til audition

Mange søkere til audition

Carte Blanche har mottatt 1023 søknader til auditionen som finner sted 8. – 9. januar 2022. Arbeidet med å se gjennom søknadene er godt i gang, og svar blir sendt ut  alle søkere 8. desember. Vi takker til alle som har søkt på stillingene og ser fram til å møte de som blir invitert i Bergen i januar!