Ingen løfter om Sentralbadet | Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans
Journal

Ingen løfter om Sentralbadet

Statsbudsjettet 2017

Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, står uten produksjonslokaler og hjemmescene fra januar 2019. Bergen kommune og Hordaland fylke har tatt problemstillingen på alvor og har fått utarbeidet et skisseprosjekt som viser at den tidligere svømmehallen Sentralbadet egner seg til formålet. Statens positive signaler underveis i prosessen har ikke manifestert seg i handling i statsbudsjettet for 2017.

Tre i én
Skisseprosjektets økonomiske kalkyle viser en forventet prosjektkostnad på 700 mill. Dette beløpet inkluderer ca. 126 mill. til tomtekostnader og sceneteknisk grunnutrustning. Skisseprosjektet tar høyde for en usikkerhetsavsetning på 25 %, slik at den totale rammen for prosjektet er satt til ca. 878 mill. For dette beløpet kan både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen få fullverdige produksjons- og visningslokaler og Den Nationale Scene kan få prøvelokaler.

Samarbeid og nok publikumsplasser
Carte Blanche har etter rivningen av Teatergarasjen i 2008 hatt stort sett stappfulle hus når kompaniet har vist forestillinger for den 140-seter store salen i Studio Bergen. Vi vil gjerne få utnyttet vårt publikumspotensial i Bergen bedre, men da må det på plass en hjemmescene med flere publikumsplasser.

Kulturbyggprosjekter som Sentralbadet er sjelden vare, ikke bare i Bergen – men også i nasjonal og internasjonal sammenheng. Samarbeidet mellom ulike scenekunstinstitusjoner med ulik kunstnerisk profil og et mangeartet publikum – sammen med plasseringen midt i den kulturelle lysløypen – gjør prosjektet i Sentralbadet unikt. Det vil være en berikelse for publikum og et eksempel til etterfølgelse for andre kulturbyggprosjekter.

Som Carte Blanche sin største eier, forventer vi at Stortinget i forhandlingsprosessene fram mot endelig vedtak av budsjettet, sikrer at Sentralbadet løftes på plass.

Pressemelding 6. oktober her.