Hopp til innhold

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Journal

Våpenhvile nå!

Det grunnleggende prinsippet om like rettigheter for alle, uavhengig av nasjonalitet, alder, kjønn, evner, seksuell legning og religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn er avgjørende viktig for oss i Carte Blanche.

Alle mennesker har rett til å føle seg trygg og skal beskyttes mot vold. Vi fordømmer det forferdelige angrepet på sivile i Israel den 7. oktober og føler med de som savner sine kjære som fortsatt holdes som gisler. Samtidig er det brutalt å være vitne til lidelsene i Gaza og vi oppfordrer politiske ledere til å gjøre alt som står i deres makt for en umiddelbar våpenhvile og en stans i overgrep mot sivile.

Teksten er oppdatert for bedre å gjenspeile våre synspunkter.