BIRGET: et portrett av en prosess - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans

BIRGET: et portrett av en prosess

Filmpremiere og samtale om vår festspillforestilling.

Hvordan blir birget, et samisk uttrykk for å berge seg med det man har, oversatt og speilet i en kunstnerisk prosess? Hvordan blir en filosofi om å leve og overleve, til en strategi for å skape scenekunst?

Dokumentarfilmen BIRGET – et portrett av en prosess gir innblikk i inspirasjonen til forestillingen BIRGET; ways to deal, ways to heal av Elle Sofe Sara og Joar Nango, og skildrer hvordan bevegelsesspråk og sceniske elementer er koblet til et samisk liv i dag.

Den samiske dokumentaristen Andreas Daugstad Leonardsen har fulgt prosessen til BIRGET fra Kautokeino, til Oslo og til Bergen i arbeidet med forestillingen. Filmen dokumenterer og synliggjør utvekslinger, samarbeid og samtaler mellom samiske kunstnere, norske og internasjonale dansere og produksjonsapparatet på Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans. BIRGET – et portrett av en prosess kommer tett på de menneskelige, sosiale, politiske og kunstneriske sidene av prosessen rundt forestillingen.

Andreas Daugstad Leonardsen er en norsk og samisk filmskaper og visuell kunstner. Han er utdannet i USA og basert i Kautokeino.

Filmen vises for aller første gang under Festspillene, og vises to ganger i Kulturhuset denne kvelden. Etter første visning møter koreograf Elle Sofe Sara og kunstner Joar Nango filmskaper Leonardsen til en samtale ledet av Ragnhild Freng Dale.

Filmma vuosttaščájeheapmi ja ságasteapmi Carte Blanche Festspillčájálmasa birra.

Guđe ládje birget, dadjanvuohki das ahte birget dainna mii lea, heivehuvvo ja speadjalastojuvvo dáiddalaš barggus? Guđe ládje gárta birgema ja ceavzima jurddašeapmi vuolggasadjin lávdedáidagii?

Dokumentárafilbma BIRGET –portreahtta proseassas čájeha oasi BIRGET; ways to deal, ways to heal  čájálmasa vuođđojurdaga maid Elle Sofe Sara ja Joar Nango leaba ráhkadan, ja govvida lihkastagaid ja lávdeosiid mat gullet otná sámi eallimii.  

Sámi dokumentarista Andreas Daugstad Leonardsen lea čuvvon Carte Blanche čájálmasa ráhkadeami  Guovdageainnus Osloi ja Bergenii. Filbma dokumentere ja čájeha hutkamiid, ovttasbarggu ja ságastallamiid mat leat sámi dáiddáriid, norgalaš ja internašunála dánsáriid gaskkas ja buvttadeddjiiguin geat gullet Carte Blanchei, Norgga našunála kompaniija dálááiggedánssa várás. BIRGET –portreahtta proseassas guoskkaha olmmošlaš, sosiála, politihkalaš ja dáiddalaš beliid čájálmasa ráhkadettiin.

Andreas Daugstad Leonardsen lea norgalaš ja sápmelaš filbmadahkki ja visuála dáiddár. Son lea oahpu váldán USA:s ja su bargobáiki lea Guovdageaidnu.

Filbma lea vuosttaš geardde oaidnimis Bergena festspillain, ja čájehuvvo guovtte geardde kulturviesus dán eahkeda. Vuosttaščájeheami maŋŋil ságastallet koreográfa Elle Sofe Sara ja dáiddár Joar Nango ja filbmadahkki Leonardsen. Ságastallama jođiha Ragnhild Freng Dale. 

 • BIRGET: et portrett av en prosess

  Kulturhuset i Bergen

  1. Juni

  kl. 18:00–18:30

 • BIRGET: et portrett av en prosess

  Kulturhuset i Bergen

  1. Juni

  kl. 20:00–20:30