BIRGET; Ways to deal, ways to heal - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans

BIRGET; Ways to deal, ways to heal

En danseforestilling av Elle Sofe Sara & Joar Nango | Dánsačájáhus – Elle Sofe Sara & Joar Nango

BIRGET; Ways to deal, ways to heal (norsk)

Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, åpner i 2023 vårsesongen på Den Norske Opera & Ballett i Oslo med «BIRGET; Ways to deal, ways to heal», et samarbeid mellom koreograf Elle Sofe Sara og kunstner Joar Nango.

Tittelen er basert på det samiske uttrykket «Birget», som betyr mestring og overlevelse i et miljø i endring, og i «BIRGET; Ways to deal, ways to heal» inviterer Elle Sofe Sara, Joar Nango og Carte Blanche publikum til en helbredende bro mellom fortiede generasjoner og institusjonell skyld.

De siste tiårene har flere vestlige stater satt ned kommisjoner for å undersøke historien til minoritetsgrupper utsatt for systematiske statsovergrep. Eksempler på dette er apartheidregimet i Sør-Afrika, internatsystemet i Canada og systematisk undertrykkelse av det samiske folket og inuittene i de nordiske statene.

Kan deling av traumer og personlige historier skape et empatisk rom som bidrar til å gjenoppbygge vennlige relasjoner med en ansiktsløs Stat?

Gjennom forestillingen skal vi samle, lytte og bygge en kollektiv bevegelse som synliggjør levd forsoning, fremfor bare å formalisere den. «BIRGET; Ways to deal, ways to heal» tar et lekent, men kritisk blikk på Statens måte å håndtere sin koloniarv på.

Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara (f. 1984) er koreograf og regissør som bor og virker i Guovdageaidnu i Finnmark. Hun har laget dansejoikeforestillingen «Vastadus eana- The answer is land» og flere prisbelønte kortfilmer. Elle Sofes kunstneriske arbeider avdekker ofte et rom hvor fortid og nåtid faller sammen, en collage av samisk fysisk- og åndelighet og enkle virkemidler. Elle Sofe har en MA i koreografi fra Khio, hun og var festivalprofil på Festspillene i Nord- Norge (2020,2021) og er i gang å lage sin første spillefilm som blir verdens første joikemusikal spillefilm.

Joar Nango

Joar Nango (f.1979) er arkitekt og kunstner som er bosatt i Tromsø. Han praktiserer i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og integrerer ofte publikum i sine installasjoner.  Han studerte arkitektur ved NTNU mellom 2002 og 2008, og har også utvekslet ved BAS og Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango var med å starte det idealistiske arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), og var Festspillkunstner under Festspillene i Bergen 2020.

BIRGET; Ways to deal, ways to heal (davvisámegiella)

Carte Blanche, Norgga našunála lávdi dálááiggedánsii, rahpá 2023 giđđaáigodaga Oslos, Den Norske Opera & Ballet lávddis čájáhusain «BIRGET». Dán leaba ovttasráhkadan koreográfa Elle Sofe Sara ja dáiddár Joar Nango.

Čájáhusa namma lea Birget. Dat muitala ahte olmmoš nagoda ja ceavzá rievddalmas dilis. Čájáhusain «BIRGET» de Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche bovdejit geahččat hávddodeaddji oktavuođa olbmuid geat jávohuvve ja institušuvnnalaš sivalašvuođa gaskkas.

Maŋemus logijagiin leat olu oarjemáilmmi riikkat ásahan kommišuvnnaid guorahallat unnitlogujoavkkuid historjjá geat leat gillán stáhta systemáhtalaš veahkaválddi. Ovdamearkan namuhit Lulli-Amerihká apartheidstivrema, Kanada internáhttavuogádaga ja mo davviriikkat leat systemáhtalaččat deaddán sámi álbmoga ja inuihtaid.

Sáhttá go traumaid ja persovnnalaš historjjáid juogadeapmi ásahit empáhtalaš oktasašlanja mii dahká ahte fas oažžu áigái luohttevaš oktavuođaid stuorra stáhtain.

Čájáhusas mii čohkket, guldalit ja ráhkadit kollektiivvalaš lihkastaga mas oaidnit eallilan soabahusa, dan sadjái go dušše formáliseret dan. «BIRGET» geahččá leaikkastalli, muhto moaitevaš čalmmiin vuogi movt Stáda lea duhppeniežas kolinisttalaš árbbi.

Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara (r.1983) lea koreográfa ja rešisevra. Son orru ja bargá Guovdageainnus Finnmárkkus. Son lea ráhkadan dánsačájáhusa luđiin «Vastadus eana- The answer is land» ja maiddái máŋggaid bálkkašuvvon oanehisfilmmaid. Elle Sofe dáiddalaš doaimmas lea dávjá sadji addojuvvon dasa ahte ovddeš ja dáláš deaivvadit, mas oidno fysalaš- ja vuoiŋŋalašvuohta ja čielga gaskaoamit. Sara lea KHIOs váldán koreográfiija MA, ja lea leamaš festiválprofiila Davvi-Norgga riemuin Hársttákas (2020, 2021) ja dál son lea bargamin vuosttaš speallofilmmain mii lea máilmmi vuosttaš juoiganmusikála filbma.

Joar Nango

Joar Nango (f.1979) lea arkiteakta ja dáiddár. Son orru Tromssas. Su doaimmas leat lávgalaga dáiddá ja arkitektuvra, ja dávjá váldojit geahččit fárrui su installašuvnnaide. Son lea lohkan arkiteaktan NTNUs áigodagas 2002-2008. Son lea maid leamaš lonohallamis dáppe: BAS ja Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango lea okta álggaheddjiin idealisttalaš arkiteaktakollektiivva Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), ja lei Bergena Festspillaid 2020 Festspilladáiddár.

 

Video

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Den Norske Opera & Ballett, Oslo

  9. Februar

  kl. 19:00–20:00

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Den Norske Opera & Ballett, Oslo

  10. Februar

  kl. 19:30–20:30

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Den Norske Opera & Ballett, Oslo

  11. Februar

  kl. 18:30–19:30

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Den Norske Opera & Ballett, Oslo

  12. Februar

  kl. 18:30–19:30

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Hamar Kulturhus

  15. Februar

  kl. 20:00–21:00

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Dansens Hus, Oslo

  17. Juni

  kl. 17:00–18:00

 • BIRGET; Ways to deal, ways to heal

  Dansens Hus, Oslo

  18. Juni

  kl. 19:00–20:00