Hopp til innhold

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

BIRGET;ways to deal, ways to heal

En danseforestilling av Elle Sofe Sara & Joar Nango | Dánsačájáhus – Elle Sofe Sara & Joar Nango

Carte Blanche´s nyeste forestilling «BIRGET;  ways to deal, ways to heal», av koreograf Elle Sofe Sara og kunstner Joar Nango.

De siste tiårene har flere vestlige land opprettet kommisjoner for å undersøke historien til minoritetsgrupper som har vært utsatt for systematiske, statlige overgrep. 

«BIRGET; Ways to deal, ways to heal» er en reaksjon på den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som i juni 2023 skal levere forslag for å forsone samer og nordmenn. 

Birget er et samisk uttrykk som beskriver en tilstand av å mestre eller overleve i et miljø i endring. Drevet av birget inviterer Sara, Nango og Carte Blanche publikum til å overvinne berøringsangsten til et tungt og vanskelig tema med en frisk forestilling som stiller spørsmål ved sosiale og politiske grenser, begrensninger og dagens forsoningsklima.  

Forestillingsprosessen startet i Guovdageaidnu/Kautokeino der Carte Blanche danserne opplevde den samiske kulturen, mørketida og den nordlige kulden på kroppen.   

I møter med den samiske kulturen og menneskene fikk danserne fortalt personlige historier om statlige overgrep – historier som danserne bærer med seg på scenen. Scenografiens materialer og gjenstander ble også samlet på vidda i Finnmark.  

Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara (f. 1984) er koreograf og regissør som bor og virker i Guovdageaidnu i Finnmark. Hun har laget dansejoikeforestillingen «Vastadus eana- The answer is land» og flere prisbelønte kortfilmer. Elle Sofes kunstneriske arbeider avdekker ofte et rom hvor fortid og nåtid faller sammen, en collage av samisk fysisk- og åndelighet og enkle virkemidler. Elle Sofe har en MA i koreografi fra Khio, hun og var festivalprofil på Festspillene i Nord- Norge (2020,2021) og er i gang å lage sin første spillefilm som blir verdens første joikemusikal spillefilm.

Joar Nango

Joar Nango (f.1979) er arkitekt og kunstner som er bosatt i Tromsø. Han praktiserer i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og integrerer ofte publikum i sine installasjoner.  Han studerte arkitektur ved NTNU mellom 2002 og 2008, og har også utvekslet ved BAS og Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango var med å starte det idealistiske arkitekturkollektivet Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), og var Festspillkunstner under Festspillene i Bergen 2020.

 

BIRGET; Ways to deal, ways to heal (davvisámegiella)

Maŋemus logijagiin leat oarjemáilmmi riikkat ásahan kommišuvnnaid iskan dihte historjjá unnitloguálbmogiid ektui geaidda lea čuohcan stáhtaid systemáhtalaš veahkaváldi.

BIRGET – čájálmas lea vuolgán das go lea jođus norgga duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna mii geassemánu 2023 geige soabahusevttohus sápmelaččaid ja dáččaid gaskka.

Birget muitala dili mas olmmoš nagoda dahje ceavzá rievddalmas dilis. Birget lea vuolggan go Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche bovdejit olbmuid vuoitit balu badjel mii šaddá go lea losses ja váttis fáddá, ja sii čájehit dearvvašmahtti čájálmasa mii bidjá jearaldagaid sosiála ja politihkalaš rájiid, gáržžádusaid ja dáláš soabahanklima hárrái.

Čájálmasa álgobargu dahkkui Guovdageainnus gos Carte Blanche dánsárat besse muosáhit sámi kultuvrra, skábmaáiggi ja dovdat buollaša gorudis. Dánsárat leat sámi kultuvrra ja olbmuid bokte beassan guldalit muitalusaid movt stáda veahkaváldi lea doaibman – dáid historjjáid dánsárat guddet mielddiset lávddi alde. Maiddái lávdedáidaga ávdnasat leat čohkkejuvvon Finnmárkku duoddaris.

BIRGET-čájálmas, maid leaba dahkan Elle Sofe Sara ja Joar Nango, čájehuvvo vuosttaš geardde duorastaga guovvamánu 9.beaivvi dii. 19.00. Báiki lea Den Norske Opera Ballett.

Elle Sofe Sara

Elle Sofe Sara (r.1983) lea koreográfa ja rešisevra. Son orru ja bargá Guovdageainnus Finnmárkkus. Son lea ráhkadan dánsačájáhusa luđiin «Vastadus eana- The answer is land» ja maiddái máŋggaid bálkkašuvvon oanehisfilmmaid. Elle Sofe dáiddalaš doaimmas lea dávjá sadji addojuvvon dasa ahte ovddeš ja dáláš deaivvadit, mas oidno fysalaš- ja vuoiŋŋalašvuohta ja čielga gaskaoamit. Sara lea KHIOs váldán koreográfiija MA, ja lea leamaš festiválprofiila Davvi-Norgga riemuin Hársttákas (2020, 2021) ja dál son lea bargamin vuosttaš speallofilmmain mii lea máilmmi vuosttaš juoiganmusikála filbma.

Joar Nango

Joar Nango (f.1979) lea arkiteakta ja dáiddár. Son orru Tromssas. Su doaimmas leat lávgalaga dáiddá ja arkitektuvra, ja dávjá váldojit geahččit fárrui su installašuvnnaide. Son lea lohkan arkiteaktan NTNUs áigodagas 2002-2008. Son lea maid leamaš lonohallamis dáppe: BAS ja Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Nango lea okta álggaheddjiin idealisttalaš arkiteaktakollektiivva Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (FFB), ja lei Bergena Festspillaid 2020 Festspilladáiddár.

Video

Video

Teatersjef: Annabelle Bonnery | Direktør: Tone Tjemsland | Kommunikasjonssjef: Birthe Skotheim | Produksjons – og plansjef:Tora de Zwart Rørholt, Kirsti Rosseland | Prøveleder: Shlomi Ruimi, Susanna Recchia | Turnèsjef: Gulli Sekse | Salgs – og markedsmedarbeider: Line Jensen, Jonas Sharif Hordvik | Teknisk Sjef: Jeroen de Groot | Teknisk Koordinator: Mark Simon Watts | Lysmester: Robert Roespel | Lydansvarlig: Gunnar Innvær | Inspisient og Scenemester: Jan Tore Solberg | Lystekniker: Thomas Bruvik, Hans Skogen| Lydtekniker: Leif Herland | Scenetekniker: Vegard Veivåg | Kostymeansvarlig: Indrani  Bolgabin | Påkleder: Renate Rolland | Modellør/Skredder: Martina Wilhelms | Kostymemaker/Skredder: Kristine Akselberg | Skredder/ Påkleder: Krishna Biscardi | Husholdning: Benigne Nizigiymana, Davin Iratunga | Prosess – og Pressefoto: Øystein Haara | Video: David Alræk