WORKSHOP - kontaktimprovisasjon med Carte Blanche - Carte Blanche
Norges nasjonale kompani for samtidsdans
Journal

WORKSHOP – kontaktimprovisasjon med Carte Blanche

«Contact Improvisation Pool» er et Carte Blanche-program med regelmessige kontaktimprovisasjonsworkshops og jamsessions for familier, nybegynnere og profesjonelle i Bergen.
Programmet legger rette for arrangementer som skal utvikle det eksisterende kontaktimpro-miljøet i Bergen, og fremme kontaktimprovisasjon som en metode for kreativ aktivitet for alle i samfunnet vårt.

Datoer i høst: søndager 25.09, 16.10, 20.11, 11.12
Program:
12.00-13.15 Workshops for familier med barn 7-11 år
Pris: 100 kr
13:30-15.00 Åpen klasse
Pris: 200 kr
15.00-18.00 Jam-session
Pris: Gratis

Workshopene og improjammmen ledes av Ewa og Dawid Lorenc, og Adrian Bartczak.
1) Workshop for familier med barn 7-11 år
I workshopen for familier inviterer vi barn og deres foreldre til å oppleve magien med bevegelse. Kontaktimprovisasjon kan gi barn verktøy og ferdigheter for personlig og selvstendig utvikling. Den utforsker fantasi, fleksibilitet, koordinasjon, smidighet, balanse, humor og oppmerksomhet til et bredt spekter av sanseopplevelser. I Kontaktimpro oppmuntres man til å kanalisere ulike følelser til en fysisk opplevelse i en atmosfære av frihet og gleden av å være aktiv. Dette kan styrke barnets mestringsfølelse.
Pris: 100 kr per deltaker

2) Åpen klasse for kontaktimprovisasjon (fra 16 år)
Kontaktimprovisasjon er en form for improvisert dans som involverer å utforske ens kropp i forhold til andre ved å bruke grunnleggende elementer som å dele vekt, berøring og bevegelsesbevissthet.
Målet med workshopene er en bedre forståelse av våre egne kropper ved å utvide sensitivitet og selvbevissthet. Med pur bevegelsesglede vil vi utforske bevisstheten vår ved å prøve ut ideer som tyngdekraft, tilknytning, kontaktpunkter, konstant observasjon, risikotaking, fall og landinger, og løft og kast.
Pris: 200 kr per deltaker

3) Kontakt Improjam (åpen for alle)
Kontaktimprovisasjon (CI) er en form for improvisert dans som innebærer å utforske sin kropp i forhold til andre. Siden den hovedsakelig er en kunst og ikke en kommersiell trend, tiltrekker denne moderne dansekunsten mennesker over hele verden med sin dybde, enkelhet og oppriktighet. Den undersøker danseformens muligheter for å utvide holdninger til berøring og bygge ferdigheter i berøring og kommunikasjon, samt for personer som opplever berøringsvansker.
Kontaktimprovisasjons-praksis er en annen måte å forholde seg til mennesker på. Den utfordrer normativ atferd og skaper fellesfølelse ved å legge vekt på samhold og tilknytning. Dette kan ha mange positive effekter, inkludert å øke bevisstheten, oppmuntre til lekenhet og gjensidig støtte, og øke livsgleden.
Pris: Denne delen av programmet er gratis.